Jacek Dębowski

Jacek Dębowski

Wybrane wystąpienia naukowe:

• International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics - Optimal approximation of stochastic Itô integrals

• XLIV Konferencja Zastosowań Matematyki - Optymalna aproksymacja całki stochastycznej względem procesu Poissona funkcji regularnych w modelu asymptotycznym

• International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics: Optimal Approximation of Stochastic integrals with Respect to a Homogeneous Poisson Process

• Konferencja Młodych Naukowców - Optimal Approximation of Stochastic integrals with Respect to a Homogeneous Poisson Process in the worst case setting

• Konferencja Młodych Naukowców - Optimal Approximation of Stochastic integrals with Respect to a Homogeneous Poisson Process in the assymptotic setting (poster)

• Workshop on Modern Applied Mathematics - Optimal Approximation of Stochastic integrals with Respect to a Homogeneous Poisson Process

• Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w stulecie PTM - Optimal approximation of stochastic integrals with respect to a homogeneous Poisson process

• Seminarium Zespołu Matematyki Obliczeniowej AGH – wielokrotne wykłady

• Seminarium Analizy Numerycznej MIMUW – wielokrotne wykłady

Wybrane osiągnięcia:• Srebrny i brązowy medal na międzynarodowej olimpiadzie matematycznej

• Laureat Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH

• Zwycięzca Ligi Zadaniowej AGH

• Wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę magisterską teoretyczną

• Nagroda Komitetu Matematyki PAN im. Eugeniusza Fidelisa

• Nagroda Starosty dla najlepszych maturzystów

• Nagroda za najlepszy referat podczas obozu naukowego Wisełka

• Publikacja naukowa: Optimal approximation of stochastic integrals with respect to a homogeneous Poisson process

• Nagroda dyrektora za działalność pedagogiczną

• Grantobiorca Centrum Mistrzostwa Informatycznego

• Przewodniczący Komisji Przedmiotów Matematycznych w ZSM nr 2

• Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Kraków dla nauczyciela za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Wybrane ukończone szkolenia i kursy doszkalające:

• Uzyskanie grantu Centrum Mistrzostwa Informatycznego oraz jego realizacja (cały grant wynosi 400h spotkań z tutorami i profesorami, poszczególne certyfikowane i niecertyfikowane szkolenia zostaną tutaj pominięte) Ukończenie Studium Pedagogicznego dla absolwentów

•Pozyskanie zestawu m-Botów, przygotowanie filmiku promocyjnego ZSM nr 2 podczas spotkań Centrum Mistrzostwa Informatycznego

• Ukończenie certyfikowanego 40h kursu obsługi systemu UPEL (platforma elearningowa)

• Webinarium: „ Szkolenie TEAMS – pierwszy krok do MS 365”

• Webinarium: Nauka zdalna - jak uczniowie mogą pracować z plikami pdf

• Webinarium: Relacje w szkole – droga od „jakoś” do „jakość”

• Utworzenie automatycznego testera zadań programistycznych dla ZMS nr 2

• Webinarium "Jak uwrażliwiać uczniów i uczennice na wyzwania globalne?"

• Webinarium „Dlaczego rodzice nie współpracują, kiedy pojawiają się trudności w pracy z dzieckiem? ”

• Udział w seminariach organizowanych przez Instytut Matematyki Państwowej Akademii Nauk:

• Seminarium „Początki z OMJ. Równoległoboki i trapezy”

• Seminarium „Zapis dziesiętny”

• Seminarium „Na kółku OMJ. Kolorowanie szachownic”